Smaczne Zdrowe Regionalne

„Jabłka Wielkopolskie" to przede wszystkim owoce wysokiej jakości. Prosto od producenta. Z lokalnych sadów o wieloletnich, rodzinnych tradycjach.

Raport z oceny owoców - dr hab. Zofia Zydlik - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

Wielkopolska, Grójec, Sandomierz

Próby owoców dostarczone przez Koło Sadowników Wielkopolskiego Związku Ogrodniczego w Poznaniu pochodziły z pięciu sadów z czego trzy z rejonu wielkopolski po jednej z okolic Grójca i Sandomierza. Owoce były jednorodne i stanowiły próbę reprezentatywną.

Kwasowość hydrolityczna

Dla owoców deserowych przyjmuje się, że nie powinna ona być zbyt wysoka i najlepiej jeśli nie przekracza 0,8 %. Oceniając kwasowość owoców stwierdzono duże zróżnicowanie (tab.1). Najniższa kwasowość wykazywały owoce zebrane w sadzie położonym w Rabowicach natomiast najwyższą owoce z sadu w Przybrodzie.

Masa oraz jędrność jabłek

Ocena masy owoców wykazała istotne zróżnicowanie w zależności od lokalizacji gospodarstwa, z którego pochodziły owoce (tab.1). największe owoce zebrano w sadzie w Przybrodzie oraz w okolicach Sandomierza. Najmniejsze owoce pochodziły z sadu w Rabowicach. Stwierdzono również znaczne zróżnicowanie w jędrności owoców (tab.1). Najwyższą jędrność posiadały owoce zbierane w sadzie znajdującym się w Trzeku oraz w Przybrodzie. Najmniej jędrne były owoce pochodzące z okolic Sandomierza.

Wartości odżywcze i prozdrowotne jabłek

W ostatnich latach bardzo często konsumenci zwracają uwagę nie tylko na wygląd owoców, ale również na wartości odżywcze i prozdrowotne owoców. Jedną z ważniejszych cech świadczącą o prozdrowotnych właściwościach owoców jest zawartość związków fenolowych oraz aktywność antyoksydacyjna (przeciwutleniająca). Analizy wykonane w Instytucie Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu UP w Poznaniu wykazały istotne zróżnicowanie w zawartości związków fenolowych w owocach oraz w ich ogólnej aktywności antyoksydacyjnej (tab.3).

Ekstrak jabłek

Kolejną ocenianą cechą była zawartość ekstraktu, która również była uzależniona od lokalizacji sadu. Najwyższą zawartość ekstraktu oznaczono w owocach zebranych w Przybrodzie oraz w okolicach Grójca (tab.1) natomiast najniższą w jabłkach zebranych w okolicach Sandomierza.

Wnioski

Jabłka zbierane w sadach z terenu Wielkopolski charakteryzowały się wyższą aktywnością antyoksydacyjną oraz wyższą zawartością związków polifenolowych.

Jabłka Wielkopolskie w liczbach

1
sadowników

dostarcza „Jabłka Wielkopolskie” w sezonie 2021/2022 

1
odmian

jabłek zbieranych corocznie w Wielkopolsce od kilkunastu lat

1
ton

jabłek przechowywanych bezpośrednio u sadowników w chłodniach

JESTEŚMY NA WIELKOPOLSKIEJ GILDII ROLNO-OGRODNICZEJ S.A. w Poznaniu!

Sadownicy z Wielkopolski

Karolina Dębska-Zeidler

Rabowice

Gala, Golden Delicious, Jonagored, Red Cap, Delikates, Red Jonaprince, Ligol

Marcin Molski

Huta

Gospodartswo sadownicze o powierzchni 12 ha.
RedJonaprince, Szampion, Golden Delicious, Alwa, Rubinstar, Sander

Mikołaj Marczak

Białężyn

Gospodarstwo sadownicze o powierzchni 30 hektarów z produkcją jabłek, agrestu wiśni i moreli.

Mateusz Prymas

Komorzewo

Early Genewa, Sander, Delikates, Ligol, Szampion, Red Jonaprince, Jonagored, Golden

Jacek Wojciechowski

Pyzdry

Gala i sporty (ponad 70% produkcji), Red Jonaprince, Golden Delicious, Camspur.

Jacek Prządak

Skałowo

Gala, Jonagoldy, Golden Delicious, Ligol, Cortland, Lobo, Boskoop, Alwa, Fuji

Szymon i Tomasz Penc

Białężyn

Gospodartswo o powierzchni 45 hektarów z produkcją jabłek, czereśni oraz …

Robert Walczak

Szamotuły

Gospodarstwo o powierzchni 12 ha z uprawą śliw, wiśni oraz poczeczki.

Maciej Jańczyk

Kórnik

Gala, Golden Delicious, Muna Red Jonaprince, Red Jonaprince, Ligol, Szampion

Andrzej Matuszewski

Kórnik

Dark Idol, Dark Rubin, Red Jonaprince, Szampion, Gala, Lobo, Cortland, Jonagored

Małgorzata Prządak

Trzek

Gala, Szampion, Elstar, Jonagored, Cortland, Lobo, Delikates, Ligol, Alwa

Robert Pauszek

Huta

Gala, Szampon, Idared, RedJonaprince, Boskoop Alwa, Jonagold

Nowak Tomasz

Komorzewo

Szampion, Gala, Golden Delicious, Jonagold ,Gloster, Pinova, Dark Rubin  

Dawid Janiak

Dąbrowa

King Roat, Cortlanda, Red Jonaprince, Eliza, Muna, Szampiona, Najdared

Zygmunt Kunz

KOMORZEWO

Jonagored, RedJonaprince, Rubin, Szampion, Najdared

Jesteś zainteresowany jabłkiem z Wielkopolski ? Napisz do nas...

sadownicy@jablkawielkopolskie.pl

Sady w wielkopolsce

Zobacz jak rosną Jabłka Wielkopolskie

Odtwórz wideo

Odmiany Jabłek Wielkopolskich

Zobacz jakie odmiany rosną w naszych sadach...
Gala
Red Jonaprince
Delikates
Szampion
Red Delicious
Lobo
Ligol
Golden Delicious
Cortland